Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

,,Wakacje z pomysłem!''Projekt został zrealizowany dzięki wolontariuszom z programu ,,Wolontariat studencki''. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności .Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży z małych miast oraz wsi do twórczego rozwoju poprzez udział w przygotowanych i prowadzonych przez studentów projektach edukacyjnych . To przedsięwzięcie trudne do przecenienia , ponieważ dzięki niemu setki studentów docierają do małych miejscowości po to, by dać uczniom szansę na niekonwencjonalne wakacje, ciekawie spędzony czas wolny, który niewątpliwie zaowocuje w dalszej edukacji młodych ludzi. To niepowtarzalna forma kontaktu uczniów , nauczycieli i studentów, z pożytkiem dla każdej ze stron. Wśród wolontariuszy -studentów program kształtuje i promuje postawy aktywne , prospołeczne, rozwija pasje. Szkoły uczestniczące w programie wzbogacają swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą poprzez dostarczenie dzieciom osobowych wzorców aktywnych postaw życiowych , promocję aktywności, zaradności oraz samodzielności. Uczniowie otrzymują możliwość uczestnictwa w ciekawych i rozwijających zajęciach, a także wartościowe wzorce rozwoju osobistego.

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach teatralnych, które były doskonałą okazją do zabawy i nauki jednocześnie.

Jesteśmy pod wrażeniem pracy młodych wolontariuszy , którzy zarazili uczniów swoją pasją i energią , pokazali zabawę w teatr oraz możliwości , jakie niesie ze sobą obcowanie ze sztuką.


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina