Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt Projekt "Patriotyzm ma wiele twarzy. Wędrujemy śladami Św. Brata Alberta".
Młodzież z Zespołu Szkół im. Ks. płk. Prałata Tadeusza Dłubacza w Birczy uczestniczyła w projekcie dofinansowanym z Programu Patriotyzm Jutra . Uroczyste podsumowanie zadania miało miejsce 12.12.2017 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Turystyki w Birczy. W ramach projektu ,,Patriotyzm ma wiele twarzy. Wędrujemy śladami Św. Brata Alberta’’ odbyło się wiele działań spójnych ze sobą. Były to warsztaty dla uczniów, wycieczka do Igołomi, miejscowości rodzinnej Brata Alberta, a także do Krakowa i Zakopanego. Uczniowie wzięli udział w konkursach, odwiedzili Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Przemyślu, przygotowali uroczyste podsumowanie. Projekt nawiązywał także do Powstania Styczniowego, dlatego objęliśmy opieką groby powstańców na Starym Cmentarzu w Birczy, które odkryliśmy w 2013 r. realizując projekt w 150. lecie wybuchu tego powstania.

Wybierając temat przewodni projektu kierowaliśmy się zamiarem przybliżenia młodym ludziom sylwetki postaci historycznej, artysty, patrioty, człowieka służącego innym, jakim był Adam Chmielowski. Wpisaliśmy się tym samym w obchody Roku Św. Brata Alberta. Celem projektu było ukazanie młodzieży, że patriotyzm , to także codzienna praca dla innych, a niekoniecznie walka zbrojna. Mottem naszym stały się słowa Bolesława Prusa: „Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby „kochać” jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którym są ziemie, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”. Mam nadzieję, że cel projektu został osiągnięty, a uczniowie poszerzyli swoją wiedzę historyczną i ogólną oraz stali się bardziej wrażliwi na otaczających ich ludzi.
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa wzięło udział w programie grantowym Patriotyzm Jutra 2017, rywalizacja była bardzo zacięta. Wpłynęło 850 wniosków. Z nadesłanych projektów wybrano 163 , które zostały nagrodzone grantem. Nasze stowarzyszenie otrzymało kwotę 10 tyś zł. Muzeum Historii Polski wsparło nas kolejny raz. W poprzednich latach wielokrotnie wnioskowaliśmy o środki z programu Patriotyzm Jutra, czego efektem były trzy projekty w latach 2013, 2014, 2015 poświęcone uczczeniu powstania styczniowego, polskim Sprawiedliwym, a także dziejom drugiej wojny światowej. Poprzez takie działania włączamy młodych ludzi do aktywnego poznawania dziejów naszej Ojczyzny, a także ciekawych postaci historycznych i ich zasług .
Odbywały się również społeczno-edukacyjne spotkania z organizacjami zajmującymi się tematyką emigracji, azylu i dyskryminacji, wieczory kultur”, podczas których młodzi ludzie mielimożliwość zaprezentowania swojego miejsca zamieszkania i kraju oraz jego roli w ich życiu. Nie zabrakło też czasu na wspólne rozmowy i zabawy. Językiem projektu był język angielski. W drodze powrotnej udaliśmy się na krótki spacer po Berlinie i Poznaniu. Uczestnicy projektu składają serdeczne podziękowanie Panu Bernardowi Żołyniakowi– Przewodniczącemu Stowarzyszenia Forum Kultur w Poznaniu za umożliwienie nam przeżycia tak wspaniałej przygody .

Koordynator projektu Monika Bodnar.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina