Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt "Międzynarodowe warsztaty teatralno-taneczno-muzyczne Quo vadis, Europa – youthwants to have a say!"
22.07 - 04.08.2017 Kassel/ Niemcy

W okresie od 22 lipca do 4 czerwca 2017 roku, w Kassel w Niemczech odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży, w której udział wzięli młodzi Polacy, Niemcy, Włosi, Grecy i Hiszpanie. Stronę polską obok 4 osób z Poznania reprezentowały tegoroczne absolwentki naszego Gimnazjum : Patrycja Bakalarz, Magdalena Brodzicka, Natalia Duchniak, Martyna Feduń, Weronika Kępa, Daria Sadzikowska pod opieką nauczycielki Ewy Bartoszewicz. Głównym celem wymiany było wsparcie rozwoju osobowości młodych ludzi poprzez zainteresowanie ich i otwarcie na młodych ludzi z innych obszarów kulturowych. Dodatkowym celem wymiany było międzykulturowe uczenie się o innych i o sobie samym.
Inspiracją do wymiany była odbywająca się, co 5 lat w Kassel Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej documenta 14, (http://www.documenta14.de FB: https://www.facebook.com/documenta14/), na której są prezentowane prace artystów z całego świata. Hasłem przewodnim 14 edycji wystawy documentajest „zmiana i rozwój”. W tej edycji kuratorem wystawy jest Polak - Jacek Szymczyk, który poprzez to hasło chce rozpocząć dyskurs na temat zmian zachodzących w naszym globalnym społeczeństwie. Odnosi się to do aktualnej sytuacji w Europie np. sytuacji uchodźców i europejskiego postępowania wobec osób prześladowanych, solidarności europejskiej, kryzysu finansowego, bezrobocia, ataków terrorystycznych. Temat ten był również inspiracją dla młodzieży biorącej udział w wymianie. Osobiste doświadczenia młodzieży, ich emocje związane ze zmianami posłużyły im do podjęcia wspólnej dyskusji ze swoimi rówieśnikami z innych krajów. Młodzież podzielona na 4 narodowo- mieszane grupy pracowała nad spektaklem w 2 grupach teatralnych, jednej grupie tanecznej i jednej grupie muzycznej. Zajęcia prowadzone były przez artystów, zawodowych tancerzy, muzyków i pedagogów teatralnych. Realizacja warsztatów artystycznych dała młodzieży możliwość wyrażenia w artystycznej formie swoich lęków, tęsknot, marzeń i fantazji. Na zakończenie wspólnych warsztatów odbył się otwartypokaz wyników niemal 2-tygodniowej pracy młodzieży na scenie Halle 2 http://www.sozo-vim.de/index.php/en/ w Kassel.
Wymiana w Kassel składała się z kilku obszarów działań: oprócz warsztatów artystycznych młodzież uczestniczyła wzajęciach rekreacyjnych - zwiedzaniu miasta, odwiedzaniu miejsc spotkań młodzieży, zwiedzaniu Międzynarodowej Wystawy Sztuki Współczesnej documenta 14.
Odbywały się również społeczno-edukacyjne spotkania z organizacjami zajmującymi się tematyką emigracji, azylu i dyskryminacji, wieczory kultur”, podczas których młodzi ludzie mielimożliwość zaprezentowania swojego miejsca zamieszkania i kraju oraz jego roli w ich życiu. Nie zabrakło też czasu na wspólne rozmowy i zabawy. Językiem projektu był język angielski. W drodze powrotnej udaliśmy się na krótki spacer po Berlinie i Poznaniu. Uczestnicy projektu składają serdeczne podziękowanie Panu Bernardowi Żołyniakowi– Przewodniczącemu Stowarzyszenia Forum Kultur w Poznaniu za umożliwienie nam przeżycia tak wspaniałej przygody .

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina