Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt "Wakacje z historią w tle"
W dniach 18-22 lipca 2016 r. w Gimnazjum w Birczy odbył się kolejny wakacyjny projekt. Wzięło w nim udział 20 uczniów ze szkół Gminy Bircza. Podczas projektu odbywały się gry i zabawy, w tym gra terenowa na temat historii Birczy. Uczniowie zwiedzili Muzeum Historii Miasta Przemyśl, mieli też okazję do uczestnictwa w ciekawych zajęciach w Bibliotece Miejskiej w Przemyślu. Oprócz tego zwiedzali podziemia Pałacu Humnickich, rozwiązywali zagadki historyczne, brali udział w warsztatach artystycznych. Wiele radości przyniósł dzieciom wyjazd na pływalnię do Ustrzyk Dolnych. Jedną z atrakcji było też ognisko i pieczenie kiełbasek. Projekt mogliśmy zrealizować dzięki pracy wolontariuszy- nauczycieli naszej szkoły, którym bardzo dziękuję. Składam wyrazy wdzięczności pedagogom, którzy poświęcili swój czas na pracę przy projekcie:

Pani Elżbiecie Pankiewicz
Pani Teresie Feduń
Pani Liliannie Pacławskiej
Pani Katarzynie Januszczak
Pani Ewie Bartoszewicz.

Dziękuję też Ordynariatowi Polowemu Wojska Polskiego , Kierownik GOPS, pracownikom GOK-U, Pani Jadwidze Haber -Słowińskiej, sekretarz Gminy Bircza, którzy pomogli w organizacji zadania.

Koordynator Monika Bodnar

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina