Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt: "Szanujmy się wzajemnie"
Projekt „Szanujmy się wzajemnie” realizowanybył w naszej szkole od 01.02 do 15.05 2016 r .i miał wzbudzić potrzebę wzajemnego szacunku oraz nauczyć tolerancji na odmienność innych. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie wspierani przez wychowawców oraz pedagoga szkolnego.
Realizując ten projekt wzięliśmy udział w drugiej edycji ogólnopolskiego programu pod nazwą „Szkoła Równego Traktowania” realizowanego rzez Fundację Centrum im. Prof. Bronisława Geremka z siedzibą w Warszawie.

W ramach tego programu wykonano następujące zadania:

- Przeprowadzono diagnozę mająca na celu ustalić- czy w naszej szkole mają miejsce zachowania dyskryminacyjnych. Wyniki badań wskazały, ze największym problemem w społeczności szkolnej jest przezywanie, wyśmiewanie, dokuczanie.
- W odpowiedzi na stwierdzoną sytuację w każdej klasie prowadzone były zajęcia edukacyjno- wychowawcze dotyczące mowy nienawiści i tolerancji w ramach zajęć wychowawczych oraz podczas zajęć z pedagogiem szkolnym.
- W szkole odbyły się również warsztaty przeprowadzone przez trenera Szkoły Równego Traktowania panią Izabelę Podsiadło-Dacewicz.
- W klasach powstały gazetki ścienne na temat tolerancji , dyskryminacji i życzliwości.
- Niektóre klasy organizowały tygodnie życzliwości, w których to każdy starał się okazywać szczególną życzliwość wybranej losowo osobie.
- Podczas trwania projektu w widocznych miejscach na terenie szkoły wywieszane były hasła zachęcające do odpowiedniego zachowania, np. :”słowa mogą ranić, uważaj , jak ich używasz”
- Wszyscy uczniowie uczestniczyli w konkursie , który miał na celu wybór „super kolegi „i „super koleżanki”- rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpiło podczas uroczystego podsumowania projektu. Super Koleżanką szkoły została Dominika Mareńczak a Super Kolegą Patryk Majcher. Wyróżnione osoby otrzymały dyplomy oraz pamiątkowe medale.
- Bardzo ważnym działaniem było przygotowanie spektaklu teatralnego , który został zaprezentowany społeczności szkolnej , rodzicom, władzom samorządowym oraz przedstawicielom instytucji partnerskich podczas podsumowania projektu w dniu 6.05.2016 r. Scenariusz do tego niezwykłego przedstawienia przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielki Tamary Ryzner . Nawiązywał on do autentycznych sytuacji mających miejsce w naszej szkole , zmuszał do refleksji i zmiany postępowania. Został przyjęty z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem nie tylko przez wszystkich uczniów ale również zaproszonych gości.

13.06.2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyły się zajęcia podsumowujące projekt. Nauczyciele – koordynatorzy projektu ( z naszej strony Ewa Bartoszewicz) otrzymali z rąk Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Stanisława Trociuka, certyfikaty ukończenia kursu szkoleniowego, a szkoły, które reprezentowali i w których zrealizowali swoje projekty otrzymały odznakę „Szkoły równego traktowania”.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina