Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt: "Druga Wojna Światowa w Birczy i okolicach"


"Druga Wojna Światowa w Birczy i okolicach"


W roku 2015 przypadała 70 rocznica zakończenia drugiej wojny światowej, stąd też Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa’’ zrealizowało projekt , który miał na celu utrwalenie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na ten temat . W ramach zadania młodzież z Gimnazjum w Birczy poznawała dzieje najbliższej okolicy, losy dawnych mieszkańców Birczy na tle wojny, zapoznała się z historią wielokulturowych społeczności z naszych terenów. Uczniowie dowiedzieli się więcej na temat tragicznych skutków wojny na przykładzie losów ludności wyznania mojżeszowego , uczcili pamięć pomordowanych i poległych w czasie wojny i po wojnie ( ofiary napadów UPA na Birczę i okoliczne wioski).
Projekt obejmował różne działania , których celem było odkrywanie i poznawanie miejsc pamięci związanych z wojną , zbieranie informacji o losach Polaków w czasie wojny, omawianie niezwykłych historii z udziałem mieszkańców naszych terenów na podstawie książek, artykułów prasowych, wspomnień , dokumentów źródłowych . Uczniowie zbierali ciekawe wspomnienia i relacje , gromadzili zdjęcia, pamiątki z trudnych czasów wojny.
Istotnym elementem projektu była dwudniowa wycieczka do Warszawy. Będąc na wycieczce w Warszawie , młodzież zwiedziła Muzeum Wojska Polskiego, gdzie uczestniczyła w lekcji muzealnej na temat uzbrojenia w czasie drugiej wojny światowej. Oprócz tego zwiedziła Muzeum Ordynariatu Polowego, Powązki, Muzeum Historii Żydów Polskich, a także oddała hołd Powstańcom Warszawy pod pomnikiem na Placu Krasińskich. Uczestnicy projektu wzięli udział w konkursach , których tematyką była druga wojna w naszej okolicy, powstały prace plastyczne, multimedialne i literackie. Efektem pracy uczniów była wystawa, a także montaż słowno-muzyczny , który podsumował projekt. Podczas podsumowania projektu uczestnicy konkursów ( uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum) otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Goście otrzymali ulotki z tekstami opracowanymi przez uczniów, a także gadżety naszego stowarzyszenia.


Projekt dofinansowany został przez Muzeum Historii Polski Program Patriotyzm Jutra.

Koordynator Monika Bodnar.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina