Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt: "ŻYWA PRACOWNIA TALENTÓW"


Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa. Dotacja przyznana wynosi 40 tysięcy złotych. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Celem projektu jest organizacja przez młodzież, w ramach Żywej Pracowni Talentów, wydarzeń artystycznych w środowisku lokalnym: pikników, festynów rodzinnych, przedstawień, happeningów. Pracownia łączy przeszłość i teraźniejszość poprzez prezentację wartości historycznych dwóch kultur polskiej i żydowskiej. Uczestnicy projektu skupiają się na czterech zasadniczych działaniach: inscenizacji teatralnej sztuki w dwóch wersjach językowych, pracach grup: dziennikarsko-historycznej, wokalno-muzycznej oraz integracyjno-poznawczej. W ramach działań Żywej Pracowni Talentów młodzież prezentuje swoje umiejętności mieszkańcom Birczy. Grupa teatralna pracuje nad rozwojem scenicznym, teatralnym oraz poprawieniem swoich sprawności językowych poprzez przygotowanie własnego scenariusza sztuki teatralnej, która przedstawi historię gminy połączonej dwoma kulturami polską i żydowską. Młodzież chce, aby sztuka przełożona na język angielski i nagrana, dotarła do przedstawicieli Instytutu Yad Vashem w Izraelu i Gminy Żydowskiej. Grupa dziennikarsko-historyczna zajmuje się historią i kulturą gminy Bircza. Grupa integracyjno-poznawcza przygotowuje całokształt działań, konkursy, regulaminy itp. Grupa wokalno-muzyczna uczy się gry na gitarze, a w przyszłości zorganizuje występy muzyczne oraz zajmuje się oprawą muzyczną pikników i festynów. W ramach wspólnych działań młodzież postara się wpłynąć na poprawę wyglądu starego cmentarza żydowskiego i przygotuje dokumentację fotograficzną zachowanych macew. Dodatkowo beneficjenci zdobywają wiedzę o magii teatru, przygotowują rekwizyty i stroje do występów artystycznych. W październiku 2015 roku młodzież uda się na wycieczkę do Pragi. Projekt zakłada zwiększenie umiejętności planowania swoich działań i podwyższenie wiary we własne możliwości poprzez działania artystyczne (teatr, muzyka, plastyka, fotografia), organizowanie imprez dla środowiska lokalnego (konkursy, przedstawienia, występy, zajęcia edukacyjne) oraz współpracę z instytucjami działającymi na terenie gminy.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina