Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt: "English - my bridge to success!"


Projekt finansowany jest ze środków Programu English Teaching, które realizowane są obecnie w ramach ścieżki Ambasadorzy English Teaching. Dotacja przyznana na realizację projektu wynosi 10 tysięcy złotych.

English - my bridge to success! Projekt finansowany jest ze środków Programu English Teaching, które realizowane są obecnie w ramach ścieżki Ambasadorzy English Teaching. Dotacja przyznana na realizację projektu wynosi 10 tysięcy złotych. Podstawowe założenie projektu to stworzenie nietypowego mostu, mostu ku przyszłości młodych ludzi. Most oparty jest na nieszablonowych elementach w postaci: poprawy znajomości języka angielskiego, poprawy swojej codziennej postawy (zachowania) oraz wykształceniu większej świadomości o świecie, który otacza młodych gimnazjalistów w wieku 15-17 lat. Ponieważ projekt w podobnej formie był już realizowany w ramach Pełnego Pakietu Programu English Teaching obecnie został rozszerzony i oparty na jeszcze większym zaangażowaniu uczniów i rodziców. Tym razem to uczniowie rozpoczynają swoją podróż w projekcie od jego zaplanowania oraz stawiania kolejnych kroków. Podstawowe działania to: zajęcia językowe, organizacja konkursów (motyw przewodni to Szkocja i Irlandia, organizacja Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim oraz Powiatowego Przeglądu Piosenki Filmowej w Języku Angielskim. Dodatkową atrakcją projektu będą spotkania z native speakerem, warsztaty teatralne, English Days oraz trzydniowa wycieczka językowa ( uczniowie podróżują po Polsce, ale mówią po angielsku i zwiedzają w tym języku). Projekt został zaadresowany do jednych z najbardziej aktywnych uczniów, jednak aktywnych pod wieloma względami nie zawsze pozytywnymi. Aktywna forma pracy będzie wymagać od uczniów nie tylko zwrócenia uwagi na język angielski, ale również inne ścieżki edukacyjne przy realizacji projektu. Uczniowie podczas zajęć językowych uczą się słownictwa o ubraniach poprzez projektowanie odzieży na pokaz mody i takie, które będą przeznaczone do przedstawienia teatralnego. Spodziewane rezultaty to: wzbudzenie motywacji do uczenia się języka angielskiego. Uświadomienie wszystkim komunikacyjnej roli języka, jako narzędzia służącego do porozumiewania się, odejście od konwencjonalnej nauki języka uwzględniającej podział na gramatykę, ortografię, itp. Pobudzenie uczniów do odważniejszego używania języka angielskiego w różnych sytuacjach życia codziennego. Podwyższenie poziomu nauczania edukacji językowej w szkole, polepszenie wyników edukacyjnych oraz ocen z zachowania w konkretnej grupie uczniów. Dodatkowo pozytywny wpływ na innych uczniów. Zwiększenie świadomości, co do doboru przyszłej ścieżki zawodowej. Rozwinięcie umiejętności organizacyjnych oraz PR. Projekt jest prosty do powielania i wdrażania w innych szkołach i przez inne instytucje. Wymaga przeprowadzenia wstępnej diagnozy oczekiwań przyszłych beneficjentów bezpośrednich. Zachęcamy do powielania, gdyż projekt pozwala poznać nie tylko nasze otoczenie, wzbudza zainteresowanie o swoją przyszłość i Świat, na co dzień odległy.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina