Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt:"Polak-Węgier –Wielka Wojna i Twierdza Przemyśl. "


Zgodnie z priorytetami Fundacji im. Roberta Schumana nasz projekt dotyczył tematyki 100. Rocznicy wybuchu I Wojny Światowej. Miał na celu ukazanie wpływu I Wojny na losy przynajmniej kilku państw/narodów europejskich i zaangażował osoby z kilku państw europejskich. Uczniowie w ramach projektu poznali losy różnych narodowości europejskich w kontekście I Wojny , ze szczególnym uwzględnieniem losów Polaków i Węgrów . Gimnazjum w Birczy już drugi rok realizuje inny międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy młodzież z 7 państw, w tym także z Węgier. Dlatego też zaprosiliśmy młodzież z PARTNERSKIEJ szkoły w Orkeny na Węgrzech do udziału w konkursach ,,Polak- Węgier – dwa bratanki’’. Podsumowanie tych konkursów odbyło się 12.12.2014 r., a efekty pracy uczniów można było zobaczyć na wystawie pokonkursowej. Po zakończeniu podsumowania wystawę pokonkursową przeniesiono z Gminnego Ośrodka Kultury do budynku szkoły.
PROJEKT OBEJMOWAŁ TAKŻE DWA ciekawe WYJAZDY EDUKACYJNE – pierwszy – zwiedzanie nekropolii przemyskich z okresu I WOJNY ŚWIATOWEJ, A DRUGI – LEKCJĘ MUZEALNĄ NA TEMAT TWIERDZY PRZEMYŚL. Obrona twierdzy miała ogromny wpływ na miejscowości położone niedaleko Przemyśla. Dlatego też podczas projektu uczniowie mogli zaznajomić się z historią Birczy w latach I Wojny Światowej.
Projekt został uroczyście podsumowany w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Birczy. Młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, którego tematem była I Wojna Światowa, ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Przemyśl. Montaż był wzbogacony o prezentację multimedialną, która ukazywała zdjęcia dotyczące Twierdzy, jej losów, obrońców, zwłaszcza Węgrów. W konkursach wzięło udział ponad 40 uczniów szkoły z Orkeny – Węgry, a także 20 uczniów z Gimnazjum w Birczy. Po uroczystym podsumowaniu odbyło się spotkanie zaproszonych gości i organizatorów projektu.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina