Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt:"Wielcy bohaterowie naszej małej ojczyzny"


Projekt ,, Wielcy bohaterowie naszej małej ojczyzny’’
został zrealizowany przez Stowarzyszenie wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich SZANSA. Jest to kolejny już projekt skierowany do młodzieży , realizowany przez nasze stowarzyszenie. Projekt ten został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.
Celem naszego stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego, które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności. Pozyskujemy więc dotacje , aby skutecznie realizować nasze cele. Nasz projekt miał za zadanie m.in. przybliżenie uczniom ciekawej i mało znanej historii Birczy i okolic, przedstawienie postaci związanych z tymi terenami, a także ciekawych historycznie miejsc. Obejmował on zajęcia historyczne z uczniami, wycieczkę edukacyjną do Majdanka i Lublina, konkursy i ich podsumowanie. W ramach projektu powstała też audycja radiowa , emitowana przez Radio Rzeszów.
Tematem głównym projektu byli ludzie, którzy w czasie drugiej wojny światowej ryzykowali własne życie , aby nieść pomoc Żydom. Sylwetki tych postaci poznawali uczniowie poprzez różnorodne działania. Przeprowadzali wywiady, poszukiwali źródeł, informacji, także w najbliższym środowisku. Edmund Burke powiedział , że ,,do tryumfu zła wystarczy aby dobrzy ludzie nic nie robili’’. Bohaterowie naszego projektu nie byli bierni wobec zła, próbowali mu się przeciwstawić, co niestety często przypłacali ceną najwyższą. Efekty naszej pracy przedstawione zostały w montażu słowno-muzycznym, a następnie zaproszeni goście i uczestnicy projektu mogli obejrzeć wystawę prac pokonkursowych. To co zrobiliśmy , to niewielki fragment tego , co jeszcze można zrobić, ale mam nadzieję, że zasiane zostało jakieś ziarenko , które rozbudzi ciekawość poznawczą uczniów i zaprocentuje w przyszłości.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina