Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt:„Dzień czystego powietrza”


W dniu 14 listopada 2014 r. obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza. W związku z tym w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Birczy została przeprowadzona akcja pod hasłem „Piec to nie kubeł na śmieci”. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowani byli uczestnicy warsztatów edukacyjnych pt. „Stop niskiej emisji” , które odbyły się we wrześniu br. w Lipiu w woj. zachodniopomorskim.
Happening rozpoczął się w od spotkania gimnazjalistów z pielęgniarką Panią Urszulą Stachowicz, komendantem OSP w Birczy Panem Andrzejem Atamańczukiem oraz pracownikiem Nadleśnictwa Bircza Panem Pawłem Decem. Zaproszeni goście w interesujący sposób przekazali uczniom ważne informacje na tematy związane z paleniem śmieci, ochroną środowiska i zdrowia. Następnie trzyosobowe grupy uczniów z wykonanymi przez siebie transparentami, ulotkami, wiatraczkami i balonikami udały się w różne miejsca naszej miejscowości. Pierwsza grupa udała się w miejsce, gdzie odbywała się sesja Rady Gminy . Tutaj w obecności wszystkich uczestników uczniowie manifestowali przeciwko paleniu śmieci. Akcja ta została przyjęta z dużym uznaniem przez wójta oraz przewodniczącego Rady naszej gminy, jak również wszystkich zebranych. W tym czasie druga grupa gimnazjalistów przebywała w Zespole Szkół w Birczy, gdzie przeprowadziła pogadanki edukacyjne wśród przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i średniej. Największe zainteresowanie okazały maluchy i najmłodsze dzieci, które miały sporo frajdy uczestnicząc w quizach , odbierając nagrody w postaci medali Mistrza Segregacji , kolorowe baloniki i wiatraczki.
Inne grupy uczniów gimnazjum udały się do centrum Birczy , gdzie prowadzili akcje uświadamiające wśród przechodniów, odwiedzali urzędy , takie jak np. Urząd Gminy , Ośrodek Zdrowia , Nadleśnictwo Bircza, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, sklepy , markety oraz posesje okolicznych mieszkańców.
Akcja przebiegła z dużym rozmachem , spotkała się z niezwykłym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły oraz osób, do których był skierowany nasz apel. Mamy nadzieję, że działania te przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców a u młodego pokolenia rozwiną wrażliwość na konieczność ochrony otaczającego nas środowiska.
Bardzo dziękujemy Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie za włączenie nas do ogólnopolskiej akcji „Stop niskiej emisji” oraz przekazanie dużej ilości różnorodnych gadżetów , które uatrakcyjniły i ubarwiły naszą akcję oraz sprawiły dużo radości przede wszystkim najmłodszym mieszkańcom naszej gminy.
























Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina