Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Projekt "Powstanie Styczniowe 150 lat później- zapomniani bohaterowie i miejsca pamięci"


W okresie 01.09.2013- 09.12.2013 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa’’ realizowało projekt : ,,Powstanie Styczniowe 150 lat później- zapomniani bohaterowie i miejsca pamięci’’. Realizacja tego zadania była ułatwiona dzięki dotacji z Muzeum Historii Polski, z programu Patriotyzm Jutra. Jest to kolejny projekt realizowany w Birczy w roku Powstania Styczniowego, nawiązujący do dziejów walk narodowowyzwoleńczych .
Poprzedni taki projekt został zrealizowany w kwietniu i maju, i był swego rodzaju przygotowaniem do kolejnej edycji. Celem podjętych działań było upamiętnienie i przypomnienie uczestników Powstania Styczniowego, a także odnalezienie i objęcie opieką miejsc pamięci związanych z wydarzeniami sprzed 150 lat.
Cel ten został w pewnym stopniu osiągnięty, ale jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego warto zaangażować do podobnych działań inne instytucje, które mogłyby przyczynić się do upamiętniania zapomnianych często bohaterów tamtych wydarzeń .

Grupa uczniów z Gimnazjum w Birczy w czasie trwania projektu odszukała na Starym Cmentarzu w Birczy grób powstańca styczniowego Kazimierza hr. Łodzia Czarnieckiego. Według źródeł historycznych na Starym Cmentarzu w Birczy pochowani są jeszcze inni uczestnicy Powstania Styczniowego: Józef Baranowicz, Jan Rawski, Wilhelm Loffler. Niestety, ich grobów nie udało się dotąd odnaleźć.
W latach 1863- 64 w Birczy działały konspiracyjne władze powstańcze z naczelnikiem Janem Porębalskim. Źródła historyczne podają, że mieszkaniec naszej birczańskiej ziemi- Władysław Porębalski poległ w bitwie pod Małogoszczą. Na pewno warto byłoby upamiętnić tych dotąd mało znanych mieszkańców Gminy Bircza, którzy zasłużyli się dla dobra naszego kraju. Oprócz poznawania dziejów powstańców z okolic Birczy, młodzież uczestniczyła w lekcji muzealnej na temat powstania, odwiedziła groby powstańców przemyskich na Cmentarzu Głównym w Przemyślu, brała udział w konkursach i uroczystym podsumowaniu projektu, które odbyło się 9.12.2013 r. w Sali widowiskowej GOK. Nagrody dla uczestników konkursów historycznych zakupiono z dotacji MHP.

Nasz projekt został nagrodzony w V Edycji Konkursu Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych w Kategorii Inicjatywa Obywatelska Podkarpacia 2013. Projekt zdobył III NAGRODĘ . Nagroda została wręczona na uroczystym podsumowaniu konkursu w obecności władz wojewódzkich, innych gości i przedstawicieli innych organizacji w dniu 12.12. 2013.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina