Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Śpiewająca PolskaOgólnopolski program rozwoju chórów szkolnych ''Śpiewająca Polska'' realizujemy od 03.09.2007 r. Zajęcia chóru odbywają się regularnie w każdym tygodniu, prowadzi je nauczyciel muzyki Pan mgr Grzegorz Kwaśnicki. Program współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury. NCK jest państwową instytucją kultury , której statutowym celem są działania na rzecz rozwoju kultury w Polsce. NCK kieruje swoje działania do artystów i pracowników sektora kultury, a także do młodzieży szkolnej, studentów, instytucji i organizacji. Śpiew jest jedną z najbardziej dostępnych form aktywności artystycznej człowieka. Zbiorowy śpiew rozwija nie tylko muzycznie . Uczniowie uczęszczający na zajęcia chóru poznają ciekawe utwory , uczą się systematyczności oraz odpowiedzialności. Udział w tych zajęciach jest ważnym czynnikiem rozwoju osobowości młodych ludzi, ich wrażliwości i wyobraźni , a także skutecznym środkiem wychowawczym i sposobem organizowania czasu wolnego. Poprzez poznawanie polskiej i światowej literatury muzycznej młodzi ludzie uczą się szacunku dla wartości , jakie niesie ze sobą muzyka. Okazją do zaprezentowania efektów pracy młodzieży i nauczyciela prowadzącego są m.in. uroczystości na szczeblu gminnym i szkolnym oraz konkursy i przeglądy artystyczne, w których uczniowie biorą udział.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina