Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt "Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Juliana Tuwima",,Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Juliana Tuwima’’

27.11.2013 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy odbył się konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima.

Rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima, dlatego Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa postanowiło zdobyć środki na zorganizowanie tego zadania. Dotacja pochodziła z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

Honorowy patronat nad imprezą objęła Fundacja im. Ireny Tuwim i Juliana Tuwima.

W zmaganiach konkursowych udział wzięło 17 uczniów z 6 gimnazjów. Po części konkursowej odbyła się prezentacja sylwetki i dorobku poety. Uroczystość uświetnił Dawid Pawliszyn, uczeń Gimnazjum w Birczy, który wykonał utwór ,”Wspomnienie” z repertuaru Czesława Niemena. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina