Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt "Wspólna przeszłość –wspólna przyszłość",,Wspólna przeszłość –wspólna przyszłość’’

Projekt trwał w okresie -01.09.2013-20.11.2013. Dotowany był z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Beneficjentami zadania byli uczniowie Gimnazjum w Birczy oraz uczniowie Gimnazjum Sykchivska we Lwowie.

Był to już trzeci wspólny projekt i obejmował szereg spójnych działań, takich , jak: wyjazd uczniów z Birczy do Lwowa, konkurs plastyczny pod hasłem- ,,Moje prawa w Unii Europejskiej’’, wizytę gości ze Lwowa w Birczy i Przemyślu.
W czasie realizacji projektu uczniowie nie tylko poznali piękne zabytki Lwowa i Przemyśla, ale także poznawali się wzajemnie, uczestnicząc we wspólnych grach i zabawach, a także prezentując dorobek kulturalny obu szkół. Podsumowanie zadania miało miejsce 20 listopada 2013 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Birczy. Podczas uroczystości uczniowie obu partnerskich szkół przedstawili tańce i piosenki oraz zaprezentowali piękne stroje.

Podsumowany został także konkurs plastyczny, którego laureaci otrzymali nagrody i dyplomy.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina