Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt "Przez trudy do gwiazd!",,Przez trudy do gwiazd!’’- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum w Birczy.

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa. Trwał od 16.11.2012 r. do 21.12.2012 r. W ramach projektu odbyły się m.in. zajęcia dla uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce. Zajęcia poprowadzili specjaliści- tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, a także specjalistka od terapii pedagogicznej, którzy w sumie przepracowali 72 godziny lekcyjne z 14 uczniami łącznie. Dotacja na ten cel pochodziła z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakupiono także pomoce dydaktyczne , które z pewnością posłużą uczniom w dalszym okresie. Projekt przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcjami, a także umożliwił im poznanie metod pracy, które ułatwiają naukę i funkcjonowanie w środowisku szkolnym.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina