Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt "Z pasją idziemy przez życie"Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ogłosiło konkurs ,,Żyjmy z PASJĄ Projekty wspierające rozwijanie aktywności własnej dziecka , wychowanie w partnerstwie , wzajemny szacunek i akceptację’’.

W ramach projektu ogłoszono konkursy o tematyce związanej z osobą Janusza Korczaka, wielkiego pedagoga i prekursora działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. W konkursach uczestniczyło kilkuset uczniów z województwa podkarpackiego, a także szkoła z Małopolski –imienia ks. Płk. Tadeusza Dłubacza. Projekt objął także warsztaty integracyjne dla uczniów Gimnazjum w Birczy oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy. Wspólne zajęcia przyczyniły się do pogłębienia współpracy pomiędzy szkoła a ŚDS-em. Nauczyły młodych ludzi wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka, jego odmienność, czy specjalne potrzeby. W wyniku tych spotkań powstały prace plastyczne dotyczące Janusza Korczaka, a także spektakl , który został przedstawiony na podsumowaniu projektu w dniu 10.12.2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Birczy. Na podsumowaniu wręczono także nagrody i dyplomy dla laureatów konkursów: plastycznego, literackiego i na prezentację multimedialną. Następnie goście obejrzeli wystawę prac pokonkursowych, które budziły powszechny podziw i uznanie. Spotkanie zakończył poczęstunek dla uczestników tej uroczystości.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić adminaCoś się skiepściło - proszę powiadomić admina