Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt "Wędrujemy szlakiem Warszawskich Powstańców"Projekt ten obejmował szereg działań, powiązanych ze sobą, a były to- konkursy, które dotyczyły tematyki Powstania Warszawskiego, lekcje na ten temat, a także wycieczka do Warszawy, podczas której podążaliśmy szlakiem Warszawskich Powstańców, zwiedzając Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Ordynariatu Polowego oraz Cmentarz Powązkowski, na którym znajdują się mogiły powstańców. W ramach projektu młodzież naszej szkoły poszerzyła swoje wiadomości na temat II Wojny Światowej, szczególnie na temat Powstania Warszawskiego.Uczniowie mogli poznać fakty historyczne i losy Powstańców, ich bohaterską postawę, heroizm i poświęcenie. W Muzeum Powstania Warszawskiego zobaczyliśmy także wstrząsający film ,,Miasto ruin’’, w którym ukazany został przerażający obraz stolicy zrównanej z ziemią. Wszystkich nas poruszyły losy ludności Warszawy, która została tak okrutnie potraktowana przez Niemców. Dzięki dotacji z programu Bank Ambitnej Młodzieży uczniowie naszej szkoły poznali wiele ciekawych miejsc związanych z tamtymi wydarzeniami, co z pewnością przybliżyło im tematykę Powstania Warszawskiego. Nasz projekt obejmował także konkursy – plastyczny, na wiersz o powstaniu oraz na prezentację multimedialną . W konkursach wzięli udział uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych z Gminy Bircza.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina