Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt "Pożyteczne ferie 2012".W ramach zajęć młodzież nie tylko miała możliwość wypoczynku, ale także pracowała przy redagowaniu tekstów i informacji do Atlasu Wsi Polskich. Wykonywała zdjęcia, zdobywała ciekawostki, wyszukiwała informacje w bibliotece szkolnej. Umieściliśmy zdjęcia naszej miejscowości w zakładce Galeria, opisaliśmy położenie Birczy, jej atrakcje, historię, architekturę, a także usługi dla turystów. W przyszłości będziemy poszerzać treści na naszej stronie o nowe informacje. W ramach projektu uczniowie korzystali z atrakcyjnych wyjazdów do Ustrzyk Dolnych na pływalnię, do Przemyśla na lodowisko, wzięli udział w lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, a także w grach i zabawach na terenie szkoły. Uczniowie brali udział w różnych zajęciach. Były to m.in. zajęcia dotyczące historii naszej miejscowości, jej atrakcji, a także zajęcia z matematyki, plastyczne, komputerowe. Jeden dzień poświęcono na zbiórkę karmy dla schroniska w Orzechowcach. Dotacja pochodziła z Fundacji Wspomagania Wsi , pomógł nam także Starosta Przemyski, Pan Jan Pączek, któremu serdecznie dziękujemy.
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina