Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”Projekt ,, W zdrowym ciele zdrowy duch’’ miał na celu pogłębienie współpracy naszego stowarzyszenia z miejscowymi szkołami- Szkołą Podstawową w Birczy i gimnazjum . Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach konkursu ,, Zdrowe dzieci to nasz kapitał’’, i obejmował następujące działania: - Zajęcia profilaktyczne dla uczniów, - zajęcia kulinarne, obejmujące zagadnienia związane ze zdrowym trybem życia’ - zajęcia taneczne, - wyjazdy na pływalnię’ - konkursy dla dzieci i młodzieży, - podsumowanie projektu. Poprzez powyższe działania wychowawcze i edukacyjne próbowaliśmy kształtować w uczniach postawy prozdrowotne , wspierające aktywność fizyczną. Projekt przyczynił się do zacieśnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi szkołami, Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa’’, rodzicami, samorządem ,oraz mieszkańcami gminy. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat zdrowego odżywiania się , doskonalenia umiejętności , takich jak: praca w grupie, przygotowywanie zdrowych posiłków, a także rozwijali swoje talenty aktorskie, plastyczne, czy literackie. Efektem projektu jest wystawa prac plastycznych, którą można było obejrzeć podczas posumowania przedsięwzięcia, ale przede wszystkim poprawa kondycji fizycznej uczestników przedsięwzięcia. Miejmy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte przez młodych ludzi w czasie trwania projektu przyczynią się do większej aktywności fizycznej, a także do poprawy ich bezpieczeństwa nad wodą.
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina