Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt "Bircza – wczoraj i dziś"Projekt ,,Bircza – wczoraj i dziś’’ był realizowany w okresie od 04.07.2011 do 16.07.2011 r.
Obejmował on szereg działań skierowanych do uczniów Gimnazjum w Birczy i Szkoły Podstawowej w Birczy. Podczas projektu młodzież brała udział w zajęciach warsztatowych na temat historii Birczy, jej atrakcji przyrodniczych i kulturalnych. Uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające Birczę i jej okolice, uczestniczyli także w zajęciach o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, przygotowali plakaty związane z prawami zwierząt. Plakaty zostały następnie umieszczone na tablicach ogłoszeń i w urzędach oraz instytucjach w Birczy. Uczestnicy projektu sami napisali pisma do sponsorów i zdobyli dzięki temu pieniądze – 278, 00 zł- oraz inne artykuły dla zwierząt potrzebne w pobliskim schronisku , a następnie pod opieką nauczycieli zawieźli je zwierzakom mieszkającym w Schronisku w Orzechowcach. Podczas projektu uczestnicy brali udział w dwóch wyjazdach na pływalnię, a także do Krasiczyna, gdzie zwiedzali Zamek i przepiękny park z licznymi okazami drzew i krzewów. Poszczególne etapy projektu sfotografowano, a zdjęcia oraz informacje o projekcie umieszczono na tablicy w centrum Birczy . Projekt pomógł młodym ludziom pożytecznie i ciekawie spędzić czas wolny, przyczynił się do integracji jego uczestników oraz lepszego poznania miejsca, w którym mieszkają.
Projekt został sfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi, a także darczyńców, którym gorąco dziękujemy. Był to już czwarty projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich SZANSA dzięki dotacji z FWW.
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina