Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt ,, Bliżej siebie’’Projekt ,, Bliżej siebie’’ został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich,, SZANSA.’’ Dotacja na ten cel pochodziła z Fundacji Batorego , z Programu Kolorowa Akademia. Koordynatorem projektu była Monika Bodnar, a zajęcia warsztatowe prowadziły: Bożena Czeszyk- Maculak, Lilianna Pacławska oraz terapeuci ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy. Prowadzone były zajęcia artystyczne , które obejmowały dwa moduły: teatralny i taneczny. Miały one miejsce raz w tygodniu , każdy moduł po jednej godzinie. Uczestnicy warsztatów mogli sami , po ewentualnej sugestii , wybrać rodzaj zajęć, w których chcieli brać udział. W zajęciach tanecznych uczestniczyło troje niepełnosprawnych podopiecznych ŚDS oraz sześć dziewczynek z gimnazjum, pozostali brali udział w zajęciach teatralnych. Uczniowie z gimnazjum uczestniczyli w jednych i drugich. Podczas warsztatów odbywały się zabawy integracyjne, rozwijające wyobraźnię, ćwiczenia oddechowe i animacja przedmiotem oraz zabawy przy muzyce, wprawki pantomimiczne, ćwiczono tańce chodzone, jak n.p. poloneza, projektowano i wykonywano kukiełki, uczono manipulowania kukiełkami, powtarzano kwestie do spektakli. Efektem pracy nad projektem było wystawienie Jasełek , które obejrzało około 100 osób, w tym podopieczni ŚDS w Dynowie. Spektakl miał miejsce w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Birczy. W ramach projektu oprócz warsztatów artystycznych ( łącznie 70 godzin) odbył się wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Uczestniczyło w nim 36 osób, wraz z opiekunami. Bezpośrednimi działaniami zostało objętych 10 uczniów Gimnazjum w Birczy oraz 10 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy. Wszyscy uczestnicy projektu są mieszkańcami Gminy Bircza, mieszkają w okolicznych wioskach oraz w samej Birczy. Dzięki grantowi nasze stowarzyszenie nawiązało ścisłą współpracę z miejscowym ŚDS. Zmieniły się relacje i postawa uczniów szkoły – gimnazjum - w stosunku do osób niepełnosprawnych. Projekt przyczynił się do przełamywania izolacji osób niepełnosprawnych, do lepszej integracji ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza z młodzieżą. Nasze stowarzyszenie miało okazję promować się w środowisku, zyskało sympatię i uznanie , zwłaszcza ze strony rodzin osób niepełnosprawnych, ale także władz lokalnych i mieszkańców.
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina