Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt ,,Cudze chwalimy, swoje też znamy”Projekt ,,Cudze chwalimy, swoje też znamy” został zrealizowany przez Stowarzyszenie wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich SZANSA. Jest to kolejny już projekt skierowany do młodzieży , realizowany przez nasze stowarzyszenie. Projekt ten został sfinansowany przez EFRWP W RAMACH PROGRAMU ,,Razem możemy więcej’’. Celem programu „Razem Możemy Więcej” jest wsparcie inicjatyw z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego, które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności. Podstawą do stworzenia programu była idea tworzenia i wzmacniania małych wspólnot na terenach wiejskich. „Rozwój polskiej wsi będzie efektywny, jeśli będzie miał równomierny charakter. Ważne są inwestycje w infrastrukturę, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, ale Fundusz nie zapomina również o działaniach w dziedzinie rozwoju społecznego, kultury czy oświaty, czego przykładem są takie programy jak „Razem Możemy Więcej” czy „Youngster, w których to nasza gimnazjalna społeczność aktywnie uczestniczy. W ramach projektu „Razem Możemy Więcej” o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, rady parafialne, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców). W wyniku konkursu ofert w b.r. wyłoniono 46 z 800 wniosków, w tym nasz. Celem naszego projektu było m.in. przybliżenie uczniom gimnazjum ciekawej i mało znanej historii Birczy i okolic, przedstawienie postaci związanych z tymi terenami, a także ciekawych historycznie miejsc. To co zrobiliśmy , to niewielki fragment tego , co jeszcze można zrobić, ale na pewno zasiane zostało jakieś ziarenko , które rozbudzi ciekawość poznawczą uczniów i zaprocentuje w przyszłości.
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina