Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt ,,Śladami Warszawskich Dzieci’Projekt ten obejmował szereg działań związanych z wiedzą na temat Powstania Warszawskiego, jego uczestnikami, najważniejszymi miejscami . W ramach projektu młodzież naszego gimnazjum brała udział w ciekawych warsztatach na temat historii II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych z Powstaniem Warszawskim. Oprócz tego uczniowie wzięli udział w konkursach : plastycznym, na prezentację multimedialną, na wiersz o powstaniu . W dniach 14-15 lipca 2010 r. odbyła się dwudniowa wycieczka do Warszawy, w organizacji której otrzymaliśmy ogromne wsparcie ze strony Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki, Park Łazienkowski , a także Katedrę Polową, gdzie wzięli udział we Mszy Św. odprawionej w intencji Patrona szkoły oraz złożyli kwiaty na grobie Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego i Jego asystenta ks. Jana Osińskiego, którzy zginęli w katastrofie w Smoleńsku. Po Mszy Św. młodzież i opiekunowie zostali zaproszeni na spotkanie z Ordynariuszem Polowym Ks. Płk Sławomirem Żarskim. Podsumowanie tych wszystkich działań nastąpiło 1 sierpnia 2010 r. i wiązało się z obchodami 66- rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu odbyła się Msza Św. w kościele parafialnym w Birczy, a następnie koncert, podsumowanie konkursów, rozdanie nagród i dyplomów oraz wystawa prac plastycznych. Projekt był realizowany przez naszą szkołę w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich SZANSA, a dofinansowany został ze środków PPWOW Program Integracji Społecznej.
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Spotkanie z Ks. prałatem płk. Sławomirem Żarskim,
Ordynariuszem Polowym Wojska Polskiego.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Modlitwa nad grobami ofiar katastrofy smoleńskiej

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

w Muzeum Powstania Warszawskiego

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Łazienki

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Muzeum Wojska Polskiego
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina