Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

PROJEKT BOCI@NProjekt Boci@n polega na prowadzeniu obserwacji bocianów białych, ich gniazd i żerowisk oraz podejmowaniu działań przyczyniających się do zachowania tych ptaków w naszym kraju. Jest adresowany zarówno do osób indywidualnych, jak i szkół, organizacji społecznych, urzędów i instytucji.

Ma on na celu:
• czynną ochronę bociana białego i jego siedlisk w Polsce
• rozbudowę ogólnopolskiej sieci osób i instytucji pomagających bocianom
• stałą kontrolę polskiej populacji bociana białego
• propagowanie wiedzy o bocianach i idei ochrony tych ptaków

Projekt Boci@n jest realizowany dzięki wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt ten dzieli się na dwie części:
1.Ogólnopolska Baza Gniazd Bociana Białego
2.Ogólnopolska Baza Aktywności na rzecz Bociana BiałegoCoś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina