Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

PROJEKT BOCI@NProjekt Boci@n polega na prowadzeniu obserwacji bocianów białych, ich gniazd i żerowisk oraz podejmowaniu działań przyczyniających się do zachowania tych ptaków w naszym kraju. Jest adresowany zarówno do osób indywidualnych, jak i szkół, organizacji społecznych, urzędów i instytucji.

Ma on na celu:
• czynną ochronę bociana białego i jego siedlisk w Polsce • rozbudowę ogólnopolskiej sieci osób i instytucji pomagających bocianom • stałą kontrolę polskiej populacji bociana białego • propagowanie wiedzy o bocianach i idei ochrony tych ptaków

Projekt Boci@n jest realizowany dzięki wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt ten dzieli się na dwie części: 1.Ogólnopolska Baza Gniazd Bociana Białego 2.Ogólnopolska Baza Aktywności na rzecz Bociana Białego

Nasza szkoła również przyłączyła się do tego projektu, Obserwujemy gniazda bocianie na terenie gminy Bircza, zapisujemy wszystkie informacje związane z żerowaniem bocianów na naszym terenie. 31 maja 2010 r. obchodziliśmy Dzień Bociana wspólnie z przedszkolakami.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina