Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt „Kulthurra"W dniach 28-29.09.2009r w naszej szkole odbywały się warsztaty prowadzone przez Pana Jarka Kaczmarka z CEO. W warsztatach wzięło udział 18 uczniów z klas I-II. Wcześniej uczennice pod kierunkiem nauczyciela przygotowały materiały pomocnicze: teksty legend związanych z pałacykiem Humnickich z Birczy, historii miejscowości, regionalne opowieści i przyśpiewki oraz dzieje lirnika z Birczy na podstawie Legend przemyskich Mateusza Pieniążka. W oparciu o zgromadzone materiały pod kierunkiem opowiadacza tworzone były różne historie. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników , dzięki nim uczniowie dowiedzieli się jak ciekawie tworzyć mniej lub bardziej prawdopodobne historie.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina