Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Młody przedsiębiorca na starcie.Od 01.09.2009r do 15.11.2009r realizowany był w gimnazjum program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów pod nazwą „Młody przedsiębiorca na starcie" Zajęcia w ramach tego projektu prowadziły w kl. III „a" i III „b" p. Alicja Karbowniczyn w III „c" i III „d" p. Małgorzata Hop, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W sumie zajęcia objęły 11 spotkań w tym spotkania z pracownikami reprezentującymi różne zawody, wycieczki do zakład? pracy oraz zajęcia warsztatowe z prowadzącymi. Celem zajęć było: przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do aktywnego wdrażania w życie gospodarcze, wytyczanie własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań uzdolnień a przez to dostosowanie się do zmieniającej się struktury rynku pracy, dostarczanie elementarnej wiedzy związanej z zasadami budowania relacji interpersonalnych odkrywanie własnego potencjału i możliwości, wykorzystania własnych umiejętności oraz rozbudzanie wyobraźni, pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej i pomoc w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej. Spotkania z pracodawcami właścicielka sklepu p. Freske i właścicielem firmy „Zakład usług leśnych" p. Krzysztofem Droździakiem przybliżyło uczniom wiedzę na temat sposobu zakładania własnego zakładu pracy, jego funkcjonowania, procedur zatrudniania pracowników, predyspozycji niezbędnych do wykonywania zawodów. Spotkanie z p. Andrzejem Atamańczukiem pozwoliło uczniom poznać specyfikę pracy strażaka, odróżnić służbę podstawową od ochotniczej, zgłębić tajniki wiedzy zawartej w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Wycieczki do zakładu fryzjerskiego, fotograficznego oraz do tartaku wprowadziły uczniów w świat zawodów, znanych im do tej pory tylko z jednej strony, spotkania z pracodawcami dostarczyły informacji związanych z wykonywaniem zawodu, sposobem zatrudnienia pracowników, przestrzeganiem zasad BHP, wynagrodzeniem, wykształceniem i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania określonego zwodu. Na zakończenie zajęć prowadzące przypominały o zasadach pisania listu motywacyjnego, CV i przeprowadziły ankiet "ewaluacyjnych". Podsumowanie projektu odbyło się po akademii z okazji 91 rocznicy odzyskania niepodległości, wtedy to również przyznano nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w konkursach literackim i plastycznym na temat „Mój wymarzony zawód" Projekt zrealizowany został ze środków PPWOW-PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina