Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

"Target: Obywatel"

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt ten skierowany był do uczniów naszego gimnazjum . Jego fundamentalnym założeniem była aktywizacja społeczna uczniów. Duży nacisk położony został na swobodę wyrażania własnej opinii, która nie pozostawała bez wpływu na tok samych warsztatów. Ponadto projekt poruszał kwestie takie jak samoświadomość, reklama i marketing oraz instrumentalne wykorzystanie Internetu w celach społecznych. Bez tych elementów, naszym zdaniem, funkcjonowanie we współczesnym świecie jest niemożliwe dla kogoś, kto poszczycić się może mianem Obywatela.

W wyniku pracy uczniów i studentów , którzy prowadzili zajęcia , powstała strona internetowa: nasza-bircza.pl, do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina