Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Pożyteczne ferie 2009Program dofinansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi.

Zajęcia w ramach projektu były realizowane przez nauczycieli Gimnazjum w Birczy, będących jednocześnie członkami działającego przy naszej szkole Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa. Spotkania odbywały się w dwóch grupach wiekowych, trwały cztery godziny dziennie, podczas których młodzież miała zapewniony również posiłek. Zajęcia w ramach projektu odbywały się w okresie od 4.02.09 do 11.02.09.

W ramach programu odbyły się zabawy i konkursy z nagrodami, a także zajęcia edukacyjne , obejmujące ćwiczenia z fizyki, j. polskiego, sztuki. Przeprowadzono konkurs plastyczny p.n. ,, Klęska, powódź, czy huragan -straż pożarna Ci pomaga’’, konkurs na pracę pisemną na temat ulubionej pory roku, zajęcia wyrównawcze.

Podczas zajęć w obu grupach pracowano z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi.

W tym czasie miały miejsce również wyjazdy z uczniami do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, na basen, do kina oraz na lodowisko.

W wyniku zajęć uczniowie ,którzy nie mieli możliwości wyjazdu poza swoją miejscowość w czasie ferii , mogli ciekawie spędzić czas wolny. Utrwalili i powtórzyli wiadomości niezbędne do napisania sprawdzianu i egzaminu końcowego. Wyrównali braki i zaległości w nauce. Projekt był okazją do integracji uczniów gimnazjum z uczniami szkoły podstawowej, przyszli uczniowie szkoły poznali starszych kolegów i nauczycieli, mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w ciekawych ,twórczych zajęciach, które wpłynęły m. in. na wzmocnienie ich motywacji do nauki, wiary we własne możliwości oraz więzi z rówieśnikami. Dla wielu uczestników projektu możliwość udziału w tym przedsięwzięciu była okazją , aby po raz pierwszy w życiu zwiedzić muzeum, obejrzeć film w kinie , czy też skorzystać z pływalni i lodowiska.

W projekcie uczestniczyło łącznie 20 uczniów, zarówno z Gimnazjum w Birczy , jak i Szkoły Podstawowej w Korzeńcu.
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina