Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

"Łazienki nieznane - historyczne parki w miastach"W dniach od 19.09 do 29.09.08 młodzież gimnazjum uczestniczyła w projekcie wymiany polsko-ukraińskiej, który odbył się w Warszawie. Projekt miał charakter kulturalno-artystyczny. Towarzyszyła mu świetna zabawa połączona z edukacją artystyczną i międzykulturową. Organizatorem była Fundacja na rzecz Edukacji i Rozwoju Regionalnego FERVOR. Głównymi celami tej wymiany było: wzajemne poznawanie się i odkrywanie polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, eliminowanie negatywnych stereotypów w kontaktach polsko-ukraińskich oraz popularyzowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Warszawy i Doniecka. Głównym miejscem realizacji projektu były Łazienki Królewskie. Odbywały się tam warsztaty filmowe, fotograficzno-plastyczne i teatralne. Efektem wspólnej pracy była wystawa , której wernisaż odbył się w ostatnim dniu wymiany. Złożyły się na nią : wielka mapa Łazienek, prace plastyczne i fotografie. Dla osób odwiedzających park wystawiony został również spektakl teatralny opracowany i wystawiony przez uczestników projektu.

Program wymiany był bardzo urozmaicony. Oprócz zajęć edukacyjnych młodzież miała okazję uczestniczyć w różnorodnych zabawach, grach terenowych, wieczorkach międzykulturowych, na których wykorzystywano tradycyjne motywy muzyczne i taneczne Polski i Ukrainy, jak również poznawano tajniki kuchni tych krajów. Ważnym elementem wspólnego pobytu było doskonalenie umiejętności językowych, przede wszystkim języka angielskiego, który był głównym językiem komunikacji, jak również poznawanie języka partnera.

Dla uczniów naszej szkoły było to ciekawe doświadczenie, niezapomniana przygoda, wspaniała lekcja historii . Mogli się przekonać, że mimo różnorodności kulturowej, religijnej wynikającej z przynależności do innego kraju, tysięcy kilometrów, które dzielą młodzież polską i ukraińską łączy ich tak wiele wspólnych spraw, problemów, dążeń i zainteresowań.


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina