Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Mały Grant

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


„Rozpowszechniamy obyczaje naszych przodków słowem, piórem, kredką i tańcem – projekt zajęć z edukacji regionalnej dla uczniów gimnazjum ”

Jest to projekt realizowany w ramach programu,, Projekty z klasą dla szkół wiejskich’’ Na realizację projektu otrzymaliśmy 2.000 zł . Partnerem programu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich poprzez zajęcia prowadzone metodą projektu. W ramach programu nasza szkoła realizuje zajęcia pozalekcyjne , wykraczające poza podstawę programową . Zajęcia te rozwijają zainteresowania uczniów i poszerzają ich wiedzę na temat kultury i tradycji naszego regionu.


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina