Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


„Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej funkcjonuje w naszej szkole dzięki przystąpieniu do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Centrum znajduje się w bibliotece szkolnej i jest miejscem, gdzie uczniowie mogą korzystać z zasobów Internetu w celu pogłębiania wiedzy i poszukiwania informacji. ”


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina