Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

"POWERSE"
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. „Dobry nauczyciel, jeszcze lepszy uczeń” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. tutaj...

SZKOLENIA NAUCZYCIELI

Szkolenia w ramach projektu Powerse
tutaj...

ProjectBasedLearning
tutaj...

ProjectBasedLearning
tutaj...

Kurs j. angielskiego A0 tutaj...

LONDYN
tutaj...


Zespół Szkół im. ks. prałata płk. T. Dłubacza w Birczy realizuje
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Dobry nauczyciel, jeszcze lepszy uczeń" tutaj...Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina